مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.CCLD
Iranian Correction Center for Learning Disorders .. CCLD Iran 
قالب وبلاگ

 

 

« با گذشت زمان حتی پندارهای موفق را باید رها کرد.»(جك ولش)

« با گذشت زمان حتی پندارهای موفق را باید رها کرد.»(جك ولش)

[ پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۵ ] [ 10:37 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

در پنجره گوگل مطلب خود را جستجو کنید

 معرفی روشهای درمانی واصلاحی در این تارنما صرفا بیان نظرات دوستان است و به هیچوجه جنبه تجویزی ندارد.اساسا هر مورد اختلال؛ خاص بوده و نیاز به طراحی آموزشی خاص دارد.

1.وبلاگ تحقیقات آموزشی

2.وبلاگ روش تحقیق و علوم رفتاری

.کل همکاران مراکز"آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری" ایران


[ پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 12:28 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 11:50 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 8:30 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
  disabilities.disorders.اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.اختلالات .اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.

 


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، Writing disorder (ICD-10 and DSM-IV . F81.1/315.2، اختلال دیکته .Spelling Disorder
ادامه مطلب
[ شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 2:43 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

نقشه هوش انسان رسم شد

 


موضوعات مرتبط: انواع هوش برنامه های هوش.Intelligence
ادامه مطلب
[ شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 1:44 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 12:36 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
تعریف اختلالات یادگیری
برگرفته از
 
 
در سال 1990 تعريفي از اختلالات يادگيري در بيانيه تربيتي كودكان مبتلابه اختلالات يادگيري
 
(IDEA) به شكل زير ارائه شده است:
 
 

اصطلاح كودكان داراي اختلالات يادگيري به كودكاني
 
اشاره دارد كه:
 
 در يك يا چند مورد از فرايندهاي اساسي روان
 
شناختي از قبيل درك و فهم،استفاده از زبان
 
گفتاري و نوشتاري اختلال داشته باشند،و اين
 
اختلال ممكن است خود را به صورت ناتواني در
 
شنيدن،فكر كردن ،صحبت كردن،خواندن
 
،نوشتن،هجي كردن يا انجام محاسبات رياضي نمايان سازد .
 
 
اين اختلالات ويژگيهايي مانند معلوليت هاي ادراكي،آسيب مغزي،اختلالات خفيف
 
مغزي،نارساخواني و زبان پريشي رشدي (تحولي) را در بر ميگيرد.اين تعريف كودكاني
 
را كه مشكلات يادگيري ناشي از معلوليت هاي بينايي،شنوايي يا حركتي،عقب
 
ماندگي ذهني،نابسامانيهاي عاطفي يا محروميتهاي محيطي،فرهنگي يا اقتصادي
 
دارند را ،شامل نمي شود.
[ جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 9:0 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 


موضوعات مرتبط: عکس
[ جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 3:27 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، حافظه.Memory، لینکستان و معرفی همکاران links، کارکردهای مغز Brain functions، اختلالات یادگیری learning disabilities/disorders، یادداشتهای روزانه .. دل نوشته ها
ادامه مطلب
[ پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 19:3 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 2:13 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

راهبردهای ترمیمی برای حل مشکلات نوشتن

(نارسانویسی)

 تهيه و تنظيم: زینب دلاوری

 مرکز اختلالات یادگیری نیشابور


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 23:13 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 21:40 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

مراحل رشد دوران کودکی

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 13:29 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 8:1 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD.بیش فعالی فزون کنشی,Hyperactive disambiguationدقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD.بیش فعالی فزون کنشی,Hyperactive disambiguation

 


موضوعات مرتبط: دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، بیش فعالی فزون کنشی,Hyperactive disambiguation
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 2:20 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
آزمون رورشاخ

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 23:52 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
روایی Validity قابليت اعتماد "Reliability"ابزار اندازه گيري  فرمول آلفای کرونباخ

 


لینکستان ..... مدل سازی مدل یابی

مجموعه آزمونها پرسشنامه ابزار تحقیق

 عنوان : آزمون استنفورد – بينه Stanford – Binet Test
عنوان : آزمون استنفورد – بينه Stanford – Binet Testنویسنده : منيره دانايي
كلمات كليدي : هوشبهر، هوشبهر انحرافي، جدول هنجاري، سن عقلي، سن زماني، آزمون كلامي، آزمون غير كلامي، نمره ي معيار سني، روان سنجي

 


می توانید مطالب مربوط به سنجش و اندازه گیری را در اینجا ببینید
می توانید مطالب مربوط به سنجش و اندازه گیری را در اینجا ببینید

 

 


American Psychological Association انجمن روانشناسی آمریکا APA

پرسشنامه هوش سازمانی

بررسی پایایی و روایی مقیاس هوش سازمانی و  تعهد سازمانی

دانلود


استرس واختلال استرسي پس از سانحه PTSD دکتر محسن مشکبید حقیقی

استرس واختلال استرسي پس از سانحه PTSD    

  دکتر محسن مشکبید حقیقی

Sample Image

[ سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 9:53 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
اهداف آموزش ریاضی در حوزه مهارتها

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 3:46 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 

(BOT™-2)   Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition

Benefits

 • Most widely used motor proficiency test
 • New easel administration format
 • Improved manipulatives, including a wider, more durable balance beam
 • Game-like tasks that capture and hold students’ interest
 • Not verbally complex
 • Norms based on current U.S. Census data

Provides a comprehensive picture of motor development

For over 25 years, professionals have relied on the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency as a premier instrument for measuring gross and fine motor skills. "Now, the second edition of this trusted test offers substantial improvements that help make testing easier and more efficient. BOT-2 features new test items and activities, improved equipment, easier administration, and an expanded age range to 21.

Valuable feedback from customers and a thorough review of research provided important direction in revising the Test. The results: BOT-2 is especially well-suited for physical therapists, occupational therapists, adaptive physical education teachers, special education professionals, and others who need a reliable motor skills assessment.

BOT-2 assesses the motor proficiency of all students, ranging from those who are normally developing to those with moderate motor-skill deficits. It can also be used for developing and evaluating motor training programs.

Challenging, game-like tasks

Children enjoy the variety and appeal of the test items. BOT-2 items provide a full range of interesting tasks that measure gross and fine motor skills—maintaining balance while standing on one leg, bouncing a ball, and cutting out a circle are just a few examples.

New administration easel makes testing more efficient

BOT-2 features a completely new administration easel with an easy-to-use layout that gives examiners access to all the information they need on a single page. The easel also provides suggestions to guide examiners in explaining the tasks. For the examinee, large, clear pictures of the tasks being completed help provide a better understanding of the test items, especially for children who have language, cognition, or attention problems.

Eight subtests assess:

 • Fine Motor Precision—7 items (e.g., cutting out a circle, connecting dots)
 • Fine Motor Integration—8 items (e.g., copying a star, copying a square)
 • Manual Dexterity—5 items (e.g., transferring pennies, sorting cards, stringing blocks)
 • Bilateral Coordination—7 items (e.g., tapping foot and finger, jumping jacks)
 • Balance—9 items (e.g., walking forward on a line, standing on one leg on a balance beam)
 • Running Speed and Agility—5 items (e.g., shuttle run, one-legged side hop)
 • Upper-Limb Coordination—7 items (e.g., throwing a ball at a target, catching a tossed ball)
 • Strength—5 items (e.g., standing long jump, sit-ups)

Composite Scores

BOT–2 covers a broad array of fine and gross motor skills, providing six composite scores and one comprehensive measure of overall motor proficiency. These composites are:

 • Fine Manual Control
 • Manual Coordination
 • Body Coordination
 • Strength and Agility
 • Total Motor Composite
 • Gross Motor Composite (Q-global only)
 • Fine Motor Composite (Q-global only)

Interpretation

 • Normative interpretation of subtest and composite scores
 • Profile analysis to evaluate an individual’s strengths and weaknesses
 • Clinical validity studies on high-functioning autism/Asperger’s Disorder, developmental coordination disorder, and mild-to moderate mental retardation

BOT-2 Fine and Gross Motor Kits

Introducing the BOT-2 Fine Motor Kit and the BOT-2 Gross Motor Kit. Professionals who want to assess only an examinee’s fine motor skills can do so using the BOT-2 Fine Motor Form. Similarly, those who want to assess only an examinee’s gross motor skills can now do so using the BOT-2 Gross Motor Form.

The BOT-2 Fine Motor Form consists of the following four subtests:

 • Fine Motor Precision
 • Fine Motor Integration
 • Manual Dexterity
 • Upper-Limb Coordination

In addition to the four subtest scores, the Fine Motor Form provides scores on two motor-area composites (Fine Manual Control and Manual Coordination) and a new Fine Motor Composite.

The BOT-2 Gross Motor Form consists of the following four subtests:

 • Bilateral Coordination
 • Balance
 • Running Speed and Agility
 • Strength

The Gross Motor Form provides scores on the four subtests, two motor-area composites (Body Coordination and Strength and Agility), and a new Gross Motor Composite.

The Supplemental Manual included in the Fine and Gross Motor kits provides instructions for using the BOT-2 Fine Motor Form and Gross Motor Form, as well as technical information on the new Fine Motor Composite and Gross Motor Composite scores.

[ سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 1:2 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

Using The BOT-2 to identify and support students with fine and gross motor difficulties

Presenter: Brett D. Bruininks 

For over 35 years, professionals have relied on the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency and its subsequent Second Edition (BOT-2) as a premier instrument for measuring gross and fine motor skills. During this one hour Webinar, Dr Bruininks will present current day uses and applications for the BOT-2, using case study applications and frequently asked questions to support professional practice.

 

Date: Sep 21, 2015

pdf PDF: Using The BOT-2 to identify and support students with fine and gross motor difficulties

link Video: Using The BOT-2 to identify and support students with fine and gross motor difficulties

[ سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 0:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

Pre-recorded Webinars


موضوعات مرتبط: تشخیص افتراقی..Differential Diagnosis
[ سه شنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 0:57 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

مراحل رشد
خانم طهماسبی مرکز بصیر زرین شهر

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 23:22 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 22:32 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
http://www.zananetavanmand.com/wp-content/uploads/2011/09/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B11.jpg

 

[ دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 18:52 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

مقالات تخصصی اختلالات یادگیری

برای همکارای عزیزی که مقالات فارسی خواستند

البته از دانشگاه محقق اردبیلی که بانی خیر و پایگاه علمی شدند سپاس

 

  مقايسه‌ی شايستگی اجتماعی و مولفه‌های آن در دانش‌آموزان دارای ناتوانی يادگيری و دانش‌آموزان

  بررسی ويژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مشکلات يادگيری کلورادو

  تاثير آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی‌های يادگيری

  مقايسه‌ی کمال گرايی و تعلل‌ورزی در مادران دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری

  مقايسه‌ی نارسايی هيجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال يادگيری و بهنجار

  بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کفايت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال رياضی

  بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی‌های يادگيری استان اردبيل در بهبود علايم اختلال يادگيری دانش آموزان

پيش‌بينی کننده‌های جمعيت شناختی اختلالات يادگيری در دانش‌آموزان مقطع ابتدايی استان گلستان
مقايسه‌ی سازگاری اجتماعی، هيجانی، تحصيلی و يادگيری خودتنظيمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری
شيوع ناتوانی‌های يادگيری در دانش‌آموزان پايه‌ی اول و دوم ابتدايی استان چهارمحال و بختياری
تأثير آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه  و خود نظارتی بر درک مطلب دانش‌آموزان با مشکلات خواندن
اثر بخشی نرم افزار پيشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرايی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بيش فعالی
بررسی مقدماتی الگوی ترسيم ساعت در کودکان با و بدون نارساخوانی تحولی

....

مقايسه و تحليل خطا های نوشتاری در دانش‌آموزان پسر عادی و نارسا نويس دوره‌ی ابتدايی

بررسی عوامل مؤث‍ّر بر مهارت‌های خوانانويسی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدايی از ديدگاه معل‍ّمان

نقش عز‌ّت نفس و اضطراب امتحان در پيش بينی رضايت از زندگی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال رياضی

مقايسه‌ی نيم رخ حافظه و توجه دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های يادگيری با دانش‌آموزان عادی

مقايسه‌ی باورهای خودکارآمدی و انگيزه‌ی پيشرفت در ميان دانش‌آموزان‌ِ با و بدون ناتوانی يادگيری

اثربخشی نقاشی درمانی درکاهش رفتارهای پرخاشگرانه‌ی دانش‌آموزان دختر دچار نارساخوانی

بررسی توان پيش بينی آزمون بندر-گشتالت برای آمادگي  ابتلاء به ناتوانی‌های خواندن و ديکته در کودکان پيش دبستاني 

..............

اثربخشی برنامه‌ی تلفيقي  روانی - آموزشی بر سبک تبيين بدبينانه‌ی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های يادگيری
نارسايی‌های پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به ناتوانی‌های يادگيری

اثربخشی خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های يادگيری

اثربخشی بازی‌های حرکتی ريتميک (موزون) بر ميزان کارکردهای اجرايی کودکان با ناتوانی‌های يادگيری عصب روان‌شناختی تحولی پيش از دبستان

مقايسه‌ی عملکرد کودکان با و بدون اختلالات يادگيری در آزمون ديداری – حرکتی بندرگشتالت 

اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد رياضی دانش‌آموزان با ناتوانی يادگيری رياضی

مقايسه‌ی رفتارهای کمک طلبی تحصيلی در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای ناتوانی يادگيری رياضی

مقايسه‎‎ي  تاب آوری، رضايت زناشويی و سلامت روان در والدين با کودکان  دارای ناتوانی يادگيری و عادی

مقايسه عملکرد استروپ در دانش‌آموزان دارای اختلال يادگيری با دانش‌آموزان عادی

...................................

مقايسه ناگويی خلقی و کنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری

تاثير آموزش حرکات درشت و ظريف بر کاهش علائم نارساخوانی

اثر آموزش فراشناختی حل مسئله بر ناتوانی يادگيری رياضی

کاربرد چهارمين ويرايش آزمون هوشی و کسلر کودکان در تشخيص اختلال زبان نوشتاری و رياضی

مقايسه اثر بخشی سه شيوه آموزش مستقيم ، آموزش به کمک کامپيوتر و ترکيبی بر کاهش مشکلات دانش آموزان دارای اختلال رياضی

اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هيجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال رياضی

اثر بخشی نوروفيدبک بر اختلال يادگيری همراه با اختلال نقص توجه/ بيش فعالی

......................................................

مقايسه حافضه فعال بين دانش آموزان نارساخوان و دانش آموزان عادی

مقايسه ی وجدان تحصيلی و فرسودگی تحصيلی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری

تأثير آموزش آگاهی واج شناختی بر سرعت، دقت و درک مطلب دانش آموزاننارساخوان

مقايسه ی تنظيم هيجان و مکانيسمهای دفاعی در مادران دارای دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری

مقايسه ی بيحوصلگی در افراد مبتلابه اختلال رياضی، اختلال نقص توجه/بيش فعالی و افراد عادی

اثر توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرايی(حافظه ی کاری و توجه)وپيشرفت تحصيلی دانش آموزان دارای اختلال يادگيری رياضی

مقايسه ی ادراک ديداری حرکتی کودکان دارای اختلال يادگيری و عادی درآزمون بندرگشتالت

..................................................

مقايسه ی نيم رخ جنسيتی اختلالات روان پزشکی هم بود با اختلال خواندن (مطالعه ی کيفی)
شيوع اختلالات رياضی در دانش آموزان کلاس های دوم و چهارم ابتدايی شهرستان اراک و راه های کاهش آن
اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر ميزان خطاهای املای دانش آموزان با ناتوانی يادگيری پايه ی سوم ابتدايی شهر اصفهان
فراتحليل اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصيلی دانش آموزان با ناتوانی های يادگيری رياضی
مقايسهی سبکهای يادگيری، ويژگيهای شخصيتی و عملکرد تحصيلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری
مقايسه ی اثربخشی نورفيدبک و روش چند حسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی
مقايسه ی ويژگی های رفتاری و رشد اجتماعی کودکان با و بدون ناتوانی يادگيری
اثر بخشی بازی درماني گروهی به شيوه ی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن
مقايسه ی اثر بخشی آموزش پذيرش/ تعهد با آموزش تنظيم هيجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال رياضی

 

 

مقالات پر بازدید

موضوعات مرتبط: استادان ؛ همکاران و مراکز اصلاح و درمان، آموزش.همایش.کارگاه.Workshop.Conference
[ دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 7:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

اختلال‌ رشد بچه‌

 Failure to thrive

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 2:11 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
اختلال دیكته

 

.تعریف اختلالیادگیری.مراحل درمان.روش‌های درمانی.روش فرنالد.روش گلینگهام.سیگلرلند.جالتون و میكل

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات  


موضوعات مرتبط: اختلال خواندن,Dyslexia , Reading disability، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، اختلالات یادگیری learning disabilities/disorders
ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 15:24 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

محتوای کارگاه

تربیت مدرس میانی

اختلالات یادگیری


موضوعات مرتبط: آموزش.همایش.کارگاه.Workshop.Conference
ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 6:56 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
تقویت مهارت های حرکتی ظریف (Fine Motor)  نوشتن
با تشکر از همکاران پر تلاش خانمها تكتم قاسم زاده، معصومه نوري
 
مركز آموزشي كوثر

 


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 4:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

KHARAZMI
اختلالات یادگیری.learning disabilities.learning disorders "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان مشکلات‏ ‏ویژه‏ ‏ اختلالات نارسایی ناتوانی های یادگیری
Math disability ..Writing disorder..Reading disorder اختلال یادگیری اختلال خواندن اختلال نوشتن اختلال ریاضی اختلالات تحولی اختلالات درسی هوش حافظه ادراک تفکر هوش آزمون
Dyslexia .Dyscalculia.Dysgraphia.
.Dysphasia/Aphasia
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت