اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران. خوارزمی
Iranian Correction Center for Learning Disorders .. CCLD Iran 
قالب وبلاگ
زندگی حتی وقتی انکارش می کنی ، حتی وقتی نادیده اش می گیری ، حتی وقتی نمی خواهی اش از تو قوی تر است . از هر چیز دیگری قوی تر است . آدم هایی که از بازداشتگاه های اجباری برگشته اند دوباره زاد و ولد کردند . مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند ، که مرگ نزدیکانشان و سوخته شدن خانه هاشان را دیده بودند ، دوباره به دنبال اتوبوس ها دویدند ، به پیش بینی هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان را شوهر دادند . باور کردنی نیست اما همین گونه است . زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است . ...باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد . آن قدر که اشک ها خشک شوند ، باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد . به چیز دیگری فکر کرد . باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد.

بخشی از کتاب

 "من او را دوست داشتم" از آنا گاوالدا

[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 0:12 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَإِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمينَ ..

اینجا وبلاگ فقط یک دفترچه یاد داشت شخصی است.

 معرفی روشهای درمانی واصلاحی در این تارنما صرفا بیان نظرات دوستان است و به هیچوجه جنبه تجویزی ندارد.هر مورد اختلال؛ خاص بوده و نیاز به طراحی آموزشی خاص دارد.

1.وبلاگ تحقیقات آموزشی                       2.وبلاگ روش تحقیق و علوم رفتاری

همکاران مراکز"آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری" ایران

همیشه خواسته ام یادبگیرم   ولی می دانستم استادان واقعی دو قانون دارند

به کسی که آرزویی برای آموختن ندارد،تعلیم نخواهند داد
هیچ مطلبی را برای کسی که خود در جستجوی درک آن نیست،توضیح نخواهند داد.

[ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:28 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

از وبلاگ زیر دیدن کنید

 

یادگیری برتر

 

یادگیری برتر

[ یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 15:22 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

header graphic

Bullying: How to Protect Your Students

Understood

As a teacher, you want to create a safe environment for all children where they can learn and play without fear of being bullied. Yet nearly 60 percent of children with learning and attention issues experience bullying.

Understood.org offers resources to help parents address this all-too-common problem.

Learn 9 concrete steps to take if they suspect bullying at school

Get advice on how to help their children respond if they are bullied

Find out what to do if their kids participate in bullying

Know a parent who is worried about his or her child being bullied in school or participating in bullying? Encourage them to visit Understood.org to learn how to identify and address the problem.

 

LD OnLine is a proud founding partner of Understood


The LD OnLine Newsletter offers news about learning disabilities and about the latest events on our website. LD OnLine and the LD OnLine Newsletter are made possible in part by generous support fromLindamood-Bell Learning Processes.

LD OnLine is an educational service of public television station WETA, a PBS affiliate. WETA is located in Washington, D.C.

Tell a friend about the LD OnLine Newsletter.

Support us. Help us produce the LD OnLine Newsletter.

If you received this message from a friend, you can sign up for the LD OnLine Newsletter.

[ سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 10:30 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:39 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای درمان آن


موضوعات مرتبط: تشخیص افتراقی. Differential Diagnosis، اختلالات یادگیری learning disabilities/disorders
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 21:27 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 

 

روش های تقويت انشاي دانش آموزان ابتدایی 


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans
ادامه مطلب
[ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 23:5 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 8:5 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

با تشکر از دکتر نظری بابت معرفی سامانه

 

[ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 21:28 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

حافظه ی  و توالی دیداری

دانش اموزانی که دچار ضعف در حافظه دیداری هستند در تشخیص حروف هم صدا مشکل دارند.مثال

منظور --> (منزور)        صبح--> (سبح)

 فعالیتهایی جهت تقویت حافظه دیداری

تمرین های تقویتی

1-نشان دوتصویر وبعد ان رامخفی میکنیم واز اومی خواهیم تصویرهارانام ببرد.

2-همان کار اول با 3تصویر

3-نشان دادن یک تصویر مرکب وبعد مخفی میکنیم واز تصویر سئوالاتی می کنیم.

4-تعدادی اسباب بازی نشان داده بایک پارچه روی آن ها را می پوشانیم ومی خواهیم هرچه دیده را بگوید.


5- مجموعه ای اشیارابه ترتیب چیده وچشمان را بسته وجای یک شیئ را تغییر داده وچشمان را باز می کنیم وتغییر رامی خواهیم.یا با دانش اموزان این کار رامی کنیم .

6-روی کارت 10در7کلمات رانوشته چند تابه اومی دهیم اومی خواند ازاو کارت هاراگرفته دوتا را پنهانی برداشته وکارت های دیگرراداده بگوید چه کارتی در بین ان ها نیست.

7-استفاده از اسباب بازی حافظه مثل دومینو،چوب کبریت،بازی موزائیک رنگی ،

8-پس از چند روز که روزانه 15دقیقه تمرین های قبلی راانجام دادیم وکارت های 10در7هایی که ایجاد مشکلات املایی می کند رانشان داده ومخفی میکنیم وباانگشت روی هوایاشن بنویسید وبعد دوکارت رانشان داده ومی خواهیم املای دوکلمه رابنویسد.    

9-تمرین رونویسی دانش آموز با دیدن و خواندن کلمه های جدید توانایی به خاطر سپاری کلمات را به ئست می آورد.

10-پیداکردن واژه های مشکل درس ونوشتن روی کارت10در7

11-نوشتن چندکلمه روی کارت 5در7

12-استفاده از واژه های هم خانواده

13- نقاشی کردن تصاویر ساده بعد از نشان دادن 

تقویت و تمیز دیداری

کودک در ادراک و ریزه کاری هاوجزئیات کلمه ای که به خاطرسپرده است دچار مشکل بوده وبنابراین درنوشتن آنهامرتکب اشتباه شده است.

 دوز-جانه –زور-دوس-بتر

 الف-توانایی در تمیز دیداری  

این توانایی به تشخیص تفاوت یک چیز از چیز دیگر مربوط می شود مثلا توانایی تشخیص   س از ش  - راز ز  - داز ذ-   ف از ق  - ج از چ    - ح از خ    - ک از گ

فعالیتهایی جهت تقویت تمیز دیداری

 - تصاویر آزمون 4فراستیگ1 راالگوقرار دهیم.

-کارت 10در7درست کرده و حرف مورد نظر را از بین حروف پیدا کند

-کارت 10در7یک کلمه می نویسیم  ودانش آموز از بین چند کلمه تشخیص دهد

-تمرینات مربوط به تفاوتها و تشابهات 

ب ادراک نقش از زمینه

این یک مهارت ادراکی است که به تشخیص یک چیز از زمینه محیطی آن مربوط می شود دانش اموزاین مهارت را داشته باشد می تواند حرف کوچک  ب و ت را از میان این واژه ها تشخیص دهد

--نوشتن حروف الفبا به صورت درهم و شناسایی حروف بدون چرخاندن مقوا

-استفاده از تصاویر پنهان

آزمون شماره ی 2 فراستیک یا طرح تصویرهای مشابه

 -کشیدن خط دور حرف خاص از کتاب درسی

-طرز قرار گرفتن شکل در فضا :با این آزمون توانایی تشخیص جهت یک شکل خاص در هر وضعیتی که قرار دارد سنجیده می شود.

 پ اکمال دیداری 

   این مهارت به توانایی باز شناسی یک چیز بدون اینکه کل آن نشان داده

شود اطلاق داده می شود.

درمان و تقویت اکمال دیداری

-تهیه کارت ونوشتن واژه های سایه دارونسبتا نافص وباز شناسی آنها

-شکل ناقص اشکال هندسی و تکمیل آن

-طرح ناقص حیوانات و تکمیل ان

-کارت 10در7 ونوشتن حروف ناقص و کامل کردن ان

 ث حافظه توالی دیداری

این مهارت به توانایی یاداوری انچه دیده ایم به همان ترتیبی که بوده مربوط می شود

این دانش اموز  دارد رادادر ومادر رامارد می نویسد.

راه های تقویت

1-معرفی 3یا4 نفربه دانش اموز ووی باید به ترتیب انچه را که دیده ان هارا نشان دهد .یابگوید.

2-جلودانش اموز می ایستیم وچند حرکت راانجام می دهیم واوباید به ترتیب انجام دهد.

3-یک کارت کوچک که حروف روی ان نوشته ایم از 3تاشروع می کنیم نشان می دهیم ومخفی می کنیم به ترتیب بگوید وکارت هارا اضافه می کنیم.

4-یک کارت که روی ان سه کلمه نوشته شده نشان داده مخفی می کنیم وکم کم کلمات را اضافه می کنیم

5-استفاده از کارتهای پومین

6-کف کلاس مربع هایی رسم کرده و روی هر کدام حرف یاکلمه هایی که دانش آموز در آنها مشکل دارد نوشته و از آنها می خواهیم روی حرف یا کلمه هایی که معلم می گوید بپرد.

 برای کلماتی که جامی افتد چه باید کرد

الف -کودک به علت کندی در عمل نوشتن هماهنگ نیست باید تمرین های تقویت عضلات کوچک و بزرگ وهمچنین تمرین هایی برای هماهنگی چشم ودست انجام شود

ب-بسیاری کودکان این واژه هاراجامی اندازند چون این واژه هادرحافظه شنیداری آن هانمی ماند.

-سه کلمه برای کودک بیان کنید وازوی بخواهید بعد از تمام شدن حرف شما بگوید وکلمات رااضافه کنید.

-یک جمله بگویید وازاو بخواهید بگوید وبعد جمله دیگری به جمله اول اضافه کنید.

-دادن چنددستور وازکودک بخواهید به ترتیب انجام دهد.

 حساسیت شنیداری

مسباک- امدن-زمبور-صب –رفتن (رفتند)-بشگاب-تلفزیون-دمبال-جاله-پمبه

راه درمان

-ساختن سوت باقرقره های مختلف وامتحان اصوات ان

-ترغیب دانش اموزان برای ساختن وسایل صدادار

ساختن مدل تار با چوب وسیم

-جمع اوری صداهای مختلف حیوانات

-جمع اوری اصوات از طبیعت

-انتخاب واژه هایی که کودک صدای اول ان حساس نیست ومی خواهیم صدای اول ان رابگوید.

گرفتن املا با نوار ضبط با صدای پایین

  - راهبردهای تقویت حافظه شنیداری و توالی آن
1) تصویر یابی، تعدادی تصویر به کودک نشان داده و او تصویری که داستانش را شنیده نشان می دهد.
2) گفتن داستان به کودک و سوال در مورد جزئیات داستان(چه کسی، کجا، چگونه، چطور)
3) گفتن داستانی به کودک و مرتب کردن تصاویر داستان به ترتیبی که اتفاق افتاده
4) بیان چند کلمه- حروف و جمله و تکرار آن توسط دانش آموز پس از آن
5) بیان نام تعدادی حیوانات و میوه ها و تکرار آن توسط دانش آموز
6) دستورات را انجام دهد
7) بازی با جملات لفظی بی پایان که جمله ای گفته شود و دانش آموز آن جمله را با کلمه ای دیگر بگوید تا پایان.
8) تقلید صدا با دیدن تصاویر آنها
9) پخش صدا و تشخیص تصویر آن از میان تصاویر گوناگون(نوار صدای حیوانات و    کارهای روزانه با کارت)
10) پخش صدا بدون تصویر(نوارهای صدای حیوانات و کارهای روزانه بدون کارت)
۱۱) تکمیل قسمت های ناتمام کلمات و جملات
12) بیان کلمات0 اعداد- حروف- جملات به ترتیب
13) دقت به نمونه های صدا مثلاً معلم چند بار کف زد(دقت شنیداری)
14) نمونه های دو صدایی مثلاً صدای به هم خوردن قاشق به فنجان(دقت شنیداری)

- راه های تقویت حساسیت و تمیز شنیداری
1)   صداهای دور و نزدیک را تشخیص دهد با چشم بسته
2)   تشخیص صداهای بلند و آهسته، زیر و بم از هم
3)   کشف صداهای ظریف مثل تیک تاک ساعت
4)   تعقیف صدا(که منبع صدا را تشخیص دهد)
5)    نقش و زمینه شنوایی یعنی همزمان با پخش یک موسیقی به یک محرک شنوایی گوش کند
6)     بازشناسی سمعی یعنی شما نام شی را بگویید و کودک تصویری را که با  همان صدا شروع می شود، نشان دهد.
7)     پیدا کردن کلمات هم آغاز و هم پایان بعد از بیان کلمات توسط مربی مثل سیب،سگ، شیر
8)   پیوند شنودی: ساختن کلمه بعداز شنیدن حروف آن کلمه مثل ت – و – پ- توپ
9)   پیدا کردن تصویر توسط دانش آموز بعداز شنیدن داستان معلم
10) تشخیص جفت وسایل صداساز
11) تشخیص صدای اول یا آخر کلمه و بیان آن
12) قافیه های چیستان، مثلاً هم قافیه است با رُک، مرغ به دانه می زند= نوک
13) آگاهی از کلمات هم وزن، مجموعه های 3 تایی و 4تایی به کودک گفته و او کلمات هم وزن را پیدا کند- مثل موش، لب، گوش.

- حافظه کوتاه مدت و راههای تقویت آن :
1- تصاویر ببین و بگو
2- بیاد آوردن شماره تلفن
3- بازی اعداد و کلمه
4- جاگذاری تصاویر طبق الگو از پیش دیده شده
5- کارت پومین (وسیله کمک آموزشی)
6- موزائیک های رنگی (وسیله کمک آموزشی)
7- مکعب های رنگی با الگو (وسیله کمک آموزشی)
8- کلمات مشخص شده در متن را حفظ کند و بیان کند
9- یکی از دانش آموزان روی چند حرف از جدول الفبا بپرد و دانش آموز بگوید چه      حرف هایی بود.

 - حافظه بلند مدت و راهبردهای درمانی آن
1- تعریف داستانی را که در هفته گذشته خوانده است.
۲- تعریف خاطرات تابستان یا مسافرت یا عید نوروز
3- تشخیص و شناسایی میوه ها- رنگ و شکل و طعم انها
4- به خاطر داشتن جدول ضرب اعداد
5- تکرار مطالب درسی
6- نوشتن مطلب در مورد فصل های سال و بیان خصوصیات فصل ها
7- به یاد داشتن و بیان ماه های سال
8- بیان قانون بازی هایی که می داند
9- بیان نام کارتون ها و فیلم هایی که می بیند.
10- شرح و بیان کارتون ها و فیلم های دیده شده
۱۱- به یادآوردن دوستان سال های قبل
12- بیان شماره تلفن ها
13- یادآوری تاریخ های تولد
14- گفتگو در مورد قیافه های افراد
15- به یاد داشتن کارها و قرارهای ملاقات
16- یادگیری همراه با موسیقی

- دقت، توجه و تمرکز حواس و راههای تقویت آن :
جهت تقویت توجه و تمرکز حواس می توان از تمامی تمرین های مربوط به  مهارت های دیگر استفاده کرد و از جمله تمارین زیر:
۱-    توپ و راکت
2-    دارت
3-    بازی تانگو
4-    بازی دست به دست
5-    طناب بازی
6-    مینی بسکتبال
7-    نقطه گذاری کلمات
8-    سرکاف گذاری در متن
9-    گذاشتن( ّ )بر روی کلمات مورد نظر
۱۰ - بیان تفاوت ها و شباهت های تصاویر
11- پیدا کردن حروف یا حرف مورد نظر در کلمه یا متن
۱۲- پیدا کردن حروف جا افتاده شده در یک کلمه
13- پیدا کردن کلمات بدون نقطه یا یک نقطه ای و . . . در متن
14- پیدا کردن کلماتی که نقطه در بالا و یا پایین دارند، در متن
15- پیدا کردن کلمات صحیح از بین کلمات نادرست
16- رنگ امیزی
17-  پر رنگ کردن خط چین ها و نقطه چین
18- وصل کردن نقاط به یکدیگر و بدست آوردن شکل
19- تمرین های کتاب پرورش تواناییهای ذهنی کودکان2 از صفحه 110 به بعد
۲۰- تمرین های کتاب روان خوانی

 

هماهنگی دیداری حرکتی و تقویت آن:
1-    بازی دارت
2-    توپ و راکت
3-    توپ و قاشق
4-    قلاب و ماهیگری
5-    بازی پرتاب حلقه
6-    کارت دوخت
7-    مهره و نخ
8-    مازها
9-    پازل
۱۰- مینی بسکتبال
11- بولینگ
12- گرفتن و پرتاب توپ
13- پیچاندن نخ دور قرقره
14- حمل زنگوله بطوری که صدا نکند
15- تیله بازی
16- یک قل دوقل
17- پینگ پنگ
18- بازی دست به دست
19- دومینو
20- رمز نویسی
21-  پر رنگ کردن نقطه چین ها و خط چین ها
22- تصاویر فراستیک
23- رنگ آمیزی اشکال
24- چیدن اشکال
25- کپی کردن اشکال
26- تیراندازی با تفنگ پلاستیکی
27- راه رفتن بین خطوط
28- ردیابی کردن خطوط با مداد یا انگشت
29- کوبیدن میخ در تخته
30- حمل لیوان آب بدون اینکه آب بیرون بریزد
۳۱- بازی لی لی

 - راهبردهایی جهت تقویت تجسم فضایی(ادراک فضایی):
۱) شناسایی تصاویر جهات مختلف(راست، چپ،بالا، پایین)
2) تشخیص شکل با توجه به تغییر جهت آن
3) موزائیک های رنگی(وسیله کمک آموزشی)
4) مجموعه اشکال هندسی و پازل آنها (وسیله کمک آموزشی)
5) تخته میخ دار (وسیله کمک آموزشی)
6) تشخیص قسمت های راست و چپ آدمک

 - ادراک و استدلال و راههای تقویت آن :
1- بازی نخ جادویی (وسیله کمک آموزشی)
2- جواب دادن به چیستان
3- معمای انگشت اردی (وسیله کمک آموزشی)
4- ساختن صورت مسئله با ذهن پویا (وسیله کمک آموزشی)
5- تصاویر زنجیره ای (وسیله کمک آموزشی)
6- بازی باغ اسرارآمیز (وسیله کمک آموزشی)
7- نشان دادن قسمتی از فیلم و گفتن بقیه آن توسط دانش آموز یا سوال از قسمت پخش شده فیلم
8- تصاویر و زیرنویس ها: قراردادن زیرنویس مربوط به تصویر زیر آن توسط دانش آموز
9- خلاصه نویسی: دانش آموز پاراگرافی را در یک جمله خلاصه کند
10- ترسیم تصویر: از دانش آموز بخواهید داستانی را که توسط معلم شنیده، نقاشی کند
11- توالی پاراگراف ها و پرسیدن سوال از پاراگراف های مرتب شده
12- خواندن پاراگراف توسط دانش آموز، جابجا کردن خطوط پاراگراف توسط معلم و  مرتب کردن دوباره آن توسط دانش آموز
13- طبقه بندی فعالیت ها: گفتن چند مطلب متفاوت و طبقه بندی کردن براساس موضوع توسط دانش آموز.
14- داستان نیمه تمام
15- کامل کردن جملات ناقص
۱۶- خواندن مسئله کتاب ریاضی و توضیح درباره آن مسئله


 راهبردهای تقویت قدرت نقشه کشی :
1- ماز
2- پازل (وسیله کمک آموزشی)
3- تصاویر زنجیره ای (وسیله کمک آموزشی)
4- تانگو (وسیله کمک آموزشی)
5- ساختن مکعب ها طبق الگو (وسیله کمک آموزشی)
6- مرتب کردن قطعات کف پوش طبق الگو (وسیله کمک آموزشی)

 

_______________________________________________________

1- فراستیک ماریان ,ازمون فراستیک

2-احمدایی ارزو ,پرورش توانایی های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری

 

 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD
[ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 17:46 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Interior And Exterior Home Design Ideas

[ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:31 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Kids Play Room Decoration Design Ideas

[ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:29 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Tags : bedroom furniture for your child , children's bedroom furniture ...

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:24 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Tags : bedroom furniture for your child , children's bedroom furniture ...

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:24 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]


موضوعات مرتبط: عکس
[ شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:0 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]


موضوعات مرتبط: عکس
[ پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Childrens Play Rooms As Kids Play Rooms For Fetching Kids Room Design With Artistic Layout 2: Childrens Play Rooms With Nice Coloring

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:34 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

[ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:49 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
Design Childrens Playroom With A Dazzling Floor Made Of Wood Wood

[ پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:33 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
http://iranpa.org انجمن روان شناسی ایران http://www.irancounseling.ir/ انجمن علمی مشاوره ايران http://wwwi.tehranpi.org/ انستیتو روانپزشکی ایران http://pcoiran.ir/ دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم IranSco.com http://psychoalachigh.com آلاچیق روان شناسی http://www.ravanyar.com کلینیک تخصصی افسردگی و اضطراب http://www.bonyan.org/ http://www.azadihospital.com/ بیمارستان روان پزشکی آزادی http://www.iacap.ir انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران http://www.iranianasp.org/ انجمن روان شناسی بالینی ایران http://www.ensani.ir/ پرتابل جانع علوم انسانی http://www.noormags.ir/ پایگاه مجلات تخصصی نور https://journals.ut.ac.ir/ سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران http://www.iranresearches.ir/ پایگاه اینترنتی امور پژوهشی و علمی ایران پژوهان http://ravanbonyan.com/ روان بنیان مقالات رایگان انگلیسی core.kmi.open.ac.uk www.dogi.org en.journals.sid.ir پایان نامه انگلیسی www.narcis.nl www.netd.com www.dart-europe.eu/basic-search.php ethos.bl.uk پایان نامه فارسی www.irandoc.ac.ir l مقاله انگلیسی رایگان http://core.kmi.open.ac.uk http://doaj.org غیر رایگان Isiarticels.com دانلود کتاب انگلیسی http://en.bookfi.org دانشگاه خوراسگان به دیتا بیس های زیر دسترسی دارد. مقالات فارسی Sivilica Magiran.com مقالات لاتین دانشگاه www.sienceedirect.com www.cabdirect.org link.springer.com onlinelibrary.wiley.com Islamic world science.gove.ir
[ دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 16:55 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

[ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 23:3 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

رفتار....در  کودک اتیسم

 

چه غریبانه اس حسش نه؟!


موضوعات مرتبط: اوتیسم
[ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 22:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

[ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:29 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]


موضوعات مرتبط: عکس
[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 8:57 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

[ یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 8:56 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی چشم و دست

 


موضوعات مرتبط: حسی حرکتی، مهارتهای یادگیری Learning Skills
[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 23:9 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 22:2 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 22:2 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

چرا مردم بعضی کشورها باهوش ترند؟


موضوعات مرتبط: انواع هوش برنامه های هوش.Intelligence
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 2:10 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

[ شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 8:51 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

KHARAZMI
اختلالات یادگیری.learning disabilities.learning disorders "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان مشکلات‏ ‏ویژه‏ ‏ اختلالات نارسایی ناتوانی های یادگیری
Math disability ..Writing disorder..Reading disorder اختلال یادگیری اختلال خواندن اختلال نوشتن اختلال ریاضی اختلالات تحولی اختلالات درسی هوش حافظه ادراک تفکر هوش آزمون
Dyslexia .Dyscalculia.Dysgraphia.
.Dysphasia/Aphasia
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت