مرکز اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران.CCLD
Iranian Correction Center for Learning Disorders .. CCLD Iran 
قالب وبلاگ
  disabilities.disorders.اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.اختلالات .اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.اختلالات يادگيري.learning disabilities.disorders.

 


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، Writing disorder (ICD-10 and DSM-IV . F81.1/315.2، اختلال دیکته .Spelling Disorder
ادامه مطلب
[ شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 2:43 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، حافظه.Memory، لینکستان و معرفی همکاران links، کارکردهای مغز Brain functions، اختلالات یادگیری learning disabilities/disorders، یادداشتهای روزانه .. دل نوشته ها
ادامه مطلب
[ پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 19:3 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

راهبردهای ترمیمی برای حل مشکلات نوشتن

(نارسانویسی)

 تهيه و تنظيم: زینب دلاوری

 مرکز اختلالات یادگیری نیشابور


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 23:13 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 22:32 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
اختلال دیكته

 

.تعریف اختلالیادگیری.مراحل درمان.روش‌های درمانی.روش فرنالد.روش گلینگهام.سیگلرلند.جالتون و میكل

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات  


موضوعات مرتبط: اختلال خواندن,Dyslexia , Reading disability، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، اختلالات یادگیری learning disabilities/disorders
ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 15:24 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
تقویت مهارت های حرکتی ظریف (Fine Motor)  نوشتن
با تشکر از همکاران پر تلاش خانمها تكتم قاسم زاده، معصومه نوري
 
مركز آموزشي كوثر

 


موضوعات مرتبط: طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 4:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

تعریف توانبخشی

 
تعیین اهداف و برنامه ی درمانی هماهنگ با وضعیت جسمانی و روانی بیمار ... بازیهای مختلفی که توسط این سیستم اجرا می شوندکودک را راغب می کند تا بازی ها را هندلینگ ...

 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
[ شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 2:43 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
بررسی علل نارسانویسی و مشکلات آموزش املاءدر دوره ابتدایی

 

وجود مشکلات شدید در نوشتن کلمات به طور صحیح، باعث نگرانی شدید والدین و معلم کودک می گردد. املا، بخشی از برنامه آموزشی است که دوران خلاقیت و تفکر واگرا، مطرح نیست، بلکه تنها آموزش یک نمونه یا ترتیب حروف مد نظر است.


موضوعات مرتبط: اختلال خواندن,Dyslexia , Reading disability، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، اختلال دیکته .Spelling Disorder
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 15:42 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 7:2 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
 

نارسا خوانی  و نارسا نویسی


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 2:17 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 18:10 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

SDI Is Required by IDEA

By Ann Logsdon

See More About

 

·         special education programs

·         instructional strategies

·         idea and section 504

Specially Designed Instruction

Getty

Definition:

Specially Designed Instruction (SDI) for children with disabilities is a requirement under the Individuals with Disabilities Education Act(IDEA), the federal law governing special education programs. SDI refers to the teaching strategies and methods used by teachers to instruct students withlearning disabilities and other types of learning disorders.

To develop appropriate specially designed instruction for each learning disabled student, educators and parents work together to analyze student work, evaluation information, and any other available data to determine the student's strengths and weaknesses. Based on that student's unique learning needs, strategies are developed. Teachers continue to measure students' progress and make changes in instruction as needed.

Back to Special Education and Learning Disability Terms

Also Known As: special instruction, individualization, differentiated instruction

Examples:

Under the Individuals with Disabilities Education Act, every student's Individual Education Program must include several elements, including a description of specially designed instruction.

Back to Special Education and Learning Disability Terms

Special Education Programs, IEPs, and Specially Designed Instruction

·         How Teachers Measure Progress

·         How Instruction is Designed in Regular Education Programs

·         How to Write an IEP

Individuals with Disabilities Education IEP, Specially Designed Instruction

·         What is the Individuals with Disabilities Education Act - IDEA

·         What is an Individual Education Program (IEP)?

·         Specially Designed Instruction

IEP Team Meetings, IDEA Parent Rights, Positive Relationships with Schools

·         Understanding IEP Team Meetings

·         IDEA Parent Rights

·         Building a Positive Relationship with Your Child's School

Related Articles

·         Learning Disability Strategies – Strategies that Help Learning Disabi...

·         Dyslexia and Learning Disability Support

·         Teaching Strategies for Learning Disabled Students

·         Strategies that Help Learning Disabilities

Differentiated Instruction - What is Differentiated Instruction for Special...


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 3:40 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
بازی درمانی برای کودکان فلج مغزی

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 12:25 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

رشد و تقویت مهارت های حرکتی ظریف

تقویت مهارت های حرکتی ظریف (Fine Motor):

تهيه و تنظيم: تكتم قاسم زاده، معصومه نوري

            مركز آموزشي كوثر


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia، طرحهای درمانی Therapeutic Plans
ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:19 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]


 

مقالات تخصصی اختلالات یادگیری

  کلیک و دانلود

برای همکارای عزیزی که مقالات فارسی خواستند

البته از دانشگاه محقق اردبیلی که بانی خیر و پایگاه علمی شدند سپاس


  مقايسه‌ی شايستگی اجتماعی و مولفه‌های آن در دانش‌آموزان دارای ناتوانی يادگيری و دانش‌آموزان

  بررسی ويژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مشکلات يادگيری کلورادو

  تاثير آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی‌های يادگيری

  مقايسه‌ی کمال گرايی و تعلل‌ورزی در مادران دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری

  مقايسه‌ی نارسايی هيجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال يادگيری و بهنجار

  بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کفايت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال رياضی

  بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی‌های يادگيری استان اردبيل در بهبود علايم اختلال يادگيری دانش آموزان
 


..

بررسی اثربخشی روش‌های نوروسايکولوژيک و تعليم محتوا در اصلاح اختلال رياضی
پيش‌بينی کننده‌های جمعيت شناختی اختلالات يادگيری در دانش‌آموزان مقطع ابتدايی استان گلستان
مقايسه‌ی سازگاری اجتماعی، هيجانی، تحصيلی و يادگيری خودتنظيمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری
شيوع ناتوانی‌های يادگيری در دانش‌آموزان پايه‌ی اول و دوم ابتدايی استان چهارمحال و بختياری
تأثير آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه  و خود نظارتی بر درک مطلب دانش‌آموزان با مشکلات خواندن
اثر بخشی نرم افزار پيشبرد شناختی بر کارکرد‌های اجرايی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بيش فعالی
بررسی مقدماتی الگوی ترسيم ساعت در کودکان با و بدون نارساخوانی تحولی

....

مقايسه و تحليل خطا های نوشتاری در دانش‌آموزان پسر عادی و نارسا نويس دوره‌ی ابتدايی

بررسی عوامل مؤث‍ّر بر مهارت‌های خوانانويسی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدايی از ديدگاه معل‍ّمان

نقش عز‌ّت نفس و اضطراب امتحان در پيش بينی رضايت از زندگی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال رياضی

مقايسه‌ی نيم رخ حافظه و توجه دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های يادگيری با دانش‌آموزان عادی

مقايسه‌ی باورهای خودکارآمدی و انگيزه‌ی پيشرفت در ميان دانش‌آموزان‌ِ با و بدون ناتوانی يادگيری

اثربخشی نقاشی درمانی درکاهش رفتارهای پرخاشگرانه‌ی دانش‌آموزان دختر دچار نارساخوانی

بررسی توان پيش بينی آزمون بندر-گشتالت برای آمادگي  ابتلاء به ناتوانی‌های خواندن و ديکته در کودکان پيش دبستاني 

..............

اثربخشی برنامه‌ی تلفيقي  روانی - آموزشی بر سبک تبيين بدبينانه‌ی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های يادگيری
نارسايی‌های پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به ناتوانی‌های يادگيری

اثربخشی خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های يادگيری

اثربخشی بازی‌های حرکتی ريتميک (موزون) بر ميزان کارکردهای اجرايی کودکان با ناتوانی‌های يادگيری عصب روان‌شناختی تحولی پيش از دبستان

مقايسه‌ی عملکرد کودکان با و بدون اختلالات يادگيری در آزمون ديداری – حرکتی بندرگشتالت 

اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد رياضی دانش‌آموزان با ناتوانی يادگيری رياضی

مقايسه‌ی رفتارهای کمک طلبی تحصيلی در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای ناتوانی يادگيری رياضی

مقايسه‎‎ي  تاب آوری، رضايت زناشويی و سلامت روان در والدين با کودکان  دارای ناتوانی يادگيری و عادی

مقايسه عملکرد استروپ در دانش‌آموزان دارای اختلال يادگيری با دانش‌آموزان عادی

...................................

مقايسه ناگويی خلقی و کنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری

تاثير آموزش حرکات درشت و ظريف بر کاهش علائم نارساخوانی

اثر آموزش فراشناختی حل مسئله بر ناتوانی يادگيری رياضی

کاربرد چهارمين ويرايش آزمون هوشی و کسلر کودکان در تشخيص اختلال زبان نوشتاری و رياضی

مقايسه اثر بخشی سه شيوه آموزش مستقيم ، آموزش به کمک کامپيوتر و ترکيبی بر کاهش مشکلات دانش آموزان دارای اختلال رياضی

اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هيجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال رياضی

اثر بخشی نوروفيدبک بر اختلال يادگيری همراه با اختلال نقص توجه/ بيش فعالی

......................................................

- مقايسه حافضه فعال بين دانش آموزان نارساخوان و دانش آموزان عادی

- مقايسه ی وجدان تحصيلی و فرسودگی تحصيلی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری

- تأثير آموزش آگاهی واج شناختی بر سرعت، دقت و درک مطلب دانش آموزاننارساخوان

- مقايسه ی تنظيم هيجان و مکانيسمهای دفاعی در مادران دارای دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری

- مقايسه ی بيحوصلگی در افراد مبتلابه اختلال رياضی، اختلال نقص توجه/بيش فعالی و افراد عادی

- اثر توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرايی(حافظه ی کاری و توجه)وپيشرفت تحصيلی دانش آموزان دارای اختلال يادگيری رياضی

- مقايسه ی ادراک ديداری حرکتی کودکان دارای اختلال يادگيری و عادی درآزمون بندرگشتالت

..................................................

- مقايسه ی نيم رخ جنسيتی اختلالات روان پزشکی هم بود با اختلال خواندن (مطالعه ی کيفی)
- شيوع اختلالات رياضی در دانش آموزان کلاس های دوم و چهارم ابتدايی شهرستان اراک و راه های کاهش آن
- اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر ميزان خطاهای املای دانش آموزان با ناتوانی يادگيری پايه ی سوم ابتدايی شهر اصفهان
- فراتحليل اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصيلی دانش آموزان با ناتوانی های يادگيری رياضی
- مقايسهی سبکهای يادگيری، ويژگيهای شخصيتی و عملکرد تحصيلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری
- مقايسه ی اثربخشی نورفيدبک و روش چند حسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی
- مقايسه ی ويژگی های رفتاری و رشد اجتماعی کودکان با و بدون ناتوانی يادگيری
- اثر بخشی بازی درماني گروهی به شيوه ی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن
- مقايسه ی اثر بخشی آموزش پذيرش/ تعهد با آموزش تنظيم هيجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال رياضی


موضوعات مرتبط: جدید ترین تحقیقات ناتوانی هاواختلالات یادگیری جهان، کارکردهای مغز Brain functions، اختلال خواندن,Dyslexia , Reading disability، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، آزمون test.Evaluation.measurement، مجلات، انواع هوش برنامه های هوش.Intelligence
[ جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 3:9 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 23:22 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 

چندمعجون گیاهی بسیارعالی برای تقویت حافظه


موضوعات مرتبط: کارکردهای مغزBrain functions، کارکردهای مغز Brain functions، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حافظه.Memory
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ 23:32 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

مقدمه

وقتی کودک شالوده گوش دادن و صحبت کردن رافرا گرفت ، فراگیری خواندن و نوشتن را آغاز می کند. در طول تاریخ ، آموزش نوشتن به اندازه ی آموزش خواندن مورد توجه بوده است . برای این که آموزش نوشتن از کارایی لازم بـــر خوردار باشد، لازم است از نحوه ی فراگیری نوشتن کودکــان و سطوحی که در این فراگیری طی می کنند، آگاه باشیم . آگاهی از نقاط عطفی که کودکان در فراگیری نوشتن طی می کنند. به ما کمک می کند، برنامه ریزی وتعامل با آن ها را متناسب با رشد وتوانایی های آن ها پی ریزی کنیم. لازم به تذکر است که این نقاط عطف، حول و حوش یک سن به میزان متفاوت در کودکان رخ می دهد. یکی از هدف های زبان آموزی درک مفاهیم مختلف از طریق گوش دادن وارائه انتقال دقیق تجارب نگرش ها وبرداشت های خویش به دیگران از طریق گفتن و نوشتن است و برای رسیدن به این هدف دانش آموزان باید رمزهای تصویری و حروف الفبای کلی را یاد بگیرند.


موضوعات مرتبط: اختلال خواندن,Dyslexia , Reading disability، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، اختلال دیکته .Spelling Disorder
ادامه مطلب
[ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 15:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
یازی درمانی

«بازی» به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدف دار که به صورت فردی یا گروهی انجام پذیرد و موجب بروز نیازهای کودک شود، گفته می شود. بازی وسیله ی طبیعی کودک برای اظهار و بیان «خود » است.


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 17:26 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

بازی درمانی و انواع بازی


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 23:46 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

موضوعات مرتبط: حسی حرکتیSensorimotor، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حافظه.Memory، طرحهای درمانی Therapeutic Plans، آموزش.همایش.کارگاه.Workshop.Conference، سوالات اولیا
[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 18:44 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۲ ] [ 9:34 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:19 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

شماره هفتم

فصنامه علمی-پژوهشی

ناتوانی های يادگيری

منتشر شد

 مقايسه ی نيم رخ جنسيتی اختلالات روان پزشکی هم بود با اختلال خواندن (مطالعه ی کيفی)
- شيوع اختلالات رياضی در دانش آموزان کلاس های دوم و چهارم ابتدايی شهرستان اراک و راه های کاهش آن
- اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر ميزان خطاهای املای دانش آموزان با ناتوانی يادگيری پايه ی سوم ابتدايی شهر اصفهان
- فراتحليل اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصيلی دانش آموزان با ناتوانی های يادگيری رياضی
- مقايسهی سبکهای يادگيری، ويژگيهای شخصيتی و عملکرد تحصيلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری
- مقايسه ی اثربخشی نورفيدبک و روش چند حسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی
- مقايسه ی ويژگی های رفتاری و رشد اجتماعی کودکان با و بدون ناتوانی يادگيری
- اثر بخشی بازی درماني گروهی به شيوه ی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن
- مقايسه ی اثر بخشی آموزش پذيرش/ تعهد با آموزش تنظيم هيجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال رياضی


موضوعات مرتبط: مجلات، جدید ترین تحقیقات ناتوانی هاواختلالات یادگیری جهان، اختلال خواندن,Dyslexia , Reading disability، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، استادان ؛ همکاران و مراکز اصلاح و درمان، ادراک Understanding.Realize، یادداشتهای روزانه .. دل نوشته ها
[ جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 21:52 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ ] [ 7:39 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

شنبه مورخ 20/7/92، سالن شماره 3

 

ساعت

موضوع

 سخنران/سخنرانان

 

8:15-8:00

قرائت آیاتی از قرآن مجید/اجرای سرود

9:00-8:15

افتتاحیه

9:15-9:00

اجرای سرود توسط کودکان

جلسه اول

 

9:40-9:15

حقوق کودک در اسلام

آقای دكتر محمد مهدي اصفهاني

10:05-9:40

مواجهه با کودک آزاری در جهان و ایران

آقای دكتر مهدي تهراني دوست

10:30-10:05

جنبه های حقوقی و قانونی و پیمان نامه حقوق کودک

آقای دكتر سيدمصطفي مير محمدي

11:00-10:30

استراحت/پذیرایی

پانل: شناخت، ارزیابی و مستند سازی

 

12:15-11:00

آقای دكتر محمد نفريه، خانم دكتررزيتا داوري ،آقای دكتر آرش عكاظي، آقای دکتر حسین سعیدی، خانم دكتر فاطمه خوشنواي فومني، آقای سیدعلی کاظمی

12:30-12:15

پرسش و پاسخ

13:30-12:30

نماز/ناهار

پانل: پیشگیری از کودک آزاری در سطح جامعه، خانواده و مدارس (مداخلات خانواده محور و جامعه محور)

 

15:00-13:30

خانم دكتر الهام شيرازي، خانم دكتر مروئه وامقي، آقای دكتر نادر منصور كيايي، خانم دكتر فرحناز رافع، خانم دكتر فاطمه قاسم زاده، خانم مسعودی

پانل:مداخلات روانی و اجتماعی

 

16:45-15:00

آقای دكتر حبيب الله مسعودي فريد، آقای دكتر احمد حاجبي، خانم دكتر زهرا شهريور،آقای دكتر جواد علاقبند راد، خانم دكتر نعيمه سيدفاطمي، خانم اكرم علایی

17:00-16:45

پرسش و پاسخ

یکشنبه مورخ 21/7/92، سالن شماره 3

 

ساعت

موضوع

 سخنران

پانل: مداخلات طبي و باليني

 

9:15-8:00

خانم دکتر بهاره یغمایی، خانم دكتر اعظم طرفداري، خانم دكتر مهرزاد مهديزاده، آقای دكتر رامین حاج زرگر، خانم دكتر بهار اشجي، خانم دكتر فریده نجات، خانم دكتر مژگان خادمي

پانل: مداخلات حمايتي و توانبخشي

 

10:30-9:15

آقای دكتر حميدرضا الوند، خانم دكتر معارف وند، خانم دكترفيروزه درخشان پور، آقاي دكتر حامد بركاتي، خانم ليلي ارشد، آقاي موسوي چلك، خانم نازنین عین الیقین

11:00-10:30

استراحت/پذیرایی

پانل: مداخلات قضايي و حقوقي

 

12:30-11:00

آقاي دكتر جواد محمودي قرائی، آقاي دكتر علیرضا ميلاني فر، آقاي دكتر  محمد مهدی صابري، آقاي احمد مظفري، خانم دکتر بهشیدارفع نیا، آقاي منصور مقاره عابد، آقای دکتر سعید ملک زاده

13:30-12:30

نماز/ناهار

سالن شماره 2

پانل: رسانه و فضاي مجازي

 

14:30-13:30

آقاي دكتر حسام الدین رياحي، خانم دکتر مریم جلالیان، خانم دكتركتايون رازجويان، آقای مسعود ناصری، آقای دکتر علی آذین

پانل:نمایش و نقدفيلم هيس، دخترها فرياد نمي زنند!

 

16:45-14:30

خانم پوران درخشنده، خانم دكتر مينو محرز، خانم دكتر شيوا دولت آبادي، خانم مهتاب کرامتی، خانم دكتر شكوفه موسوي، آقاي دكتر ارسیا تقوا، خانم دكتر آسيه جعفري، خانم دكترطاهره افتخار، آقای دکتر حمیدرضا نمازی، خانم دکتر کدیور

17:00-16:45

بیانیه/اختتامیه

اعضا كميته اجرايي سمينار

دكتر مليحه كديور، دكتر نيما رضايي،دكتر بهاره يغمايي، دكتر فاطمه خوشنواي فومني، دكتر ريحانه محسني پور، دكتر جواد محموديقرائي،

دكتر سعيد ملك زاده، دكتر حسام الدين رياحي، سپيده مسعودسينكي،گيلدا رجبي دماوندي، اكرمعلائي، الهه نايب لويي، زینب جنت مکان

                                                                                                                                 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، استادان ؛ همکاران و مراکز اصلاح و درمان، دانلود.Downloads، بیش فعالی فزون کنشی,Hyperactive disambiguation، یادداشتهای روزانه .. دل نوشته ها
[ جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 12:6 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

- مقايسه ی نيم رخ جنسيتی اختلالات روان پزشکی هم بود با اختلال خواندن (مطالعه ی کيفی)
- شيوع اختلالات رياضی در دانش آموزان کلاس های دوم و چهارم ابتدايی شهرستان اراک و راه های کاهش آن
- اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه ی گاردنر بر ميزان خطاهای املای دانش آموزان با ناتوانی يادگيری پايه ی سوم ابتدايی شهر اصفهان
- فراتحليل اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصيلی دانش آموزان با ناتوانی های يادگيری رياضی
- مقايسهی سبکهای يادگيری، ويژگيهای شخصيتی و عملکرد تحصيلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگيری
- مقايسه ی اثربخشی نورفيدبک و روش چند حسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی
- مقايسه ی ويژگی های رفتاری و رشد اجتماعی کودکان با و بدون ناتوانی يادگيری
- اثر بخشی بازی درماني گروهی به شيوه ی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن
- مقايسه ی اثر بخشی آموزش پذيرش/ تعهد با آموزش تنظيم هيجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال رياضی


موضوعات مرتبط: مجلات، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، لینکستان و معرفی همکاران links، دانستنیها و علاقمندی ها Knowledge and interests، اخبار News، گروه همکاران
[ سه شنبه نهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:38 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

لینکهای مربوط به آهنگهای کودکانه

دانلود ترانه کودکانه خاله شادونه (سری اول)

دانلود ترانه کودکانه خاله شادونه (سری دوم)

دانلود آهنگ های عمو پورنگ (سری اول)

دانلود آهنگ های عمو پورنگ و امیر محمد (سری دوم)

دانلود آهنگ های عمو پورنگ و امیر محمد (سری سوم)

دانلود آهنگ های عمو پورنگ و امیر محمد (سری چهارم)

دانلود آهنگ های عمو پورنگ (سری پنجم)

دانلود آهنگ های کودکانه (سری اول)

دانلود آهنگ تولد برای کودکان

دانلود آهنگ مل مل

دانلود آهنگ عمو زنجیرباف از عمو پورنگ

دانلود تیتراژ کتابخانه عمو پورنگ

دانلود آهنگ برای تولد عمو پورنگ

آی مژده مژده مژده عیده و وقت شادیست

دانلود آهنگ ای ایران

دانلود آهنگ خانواده

شعر انار دونه دونه با صدای سید محمد سپهر عزیز

دانلود شعر قهر و آشتی

دانلود آهنگ "زنبور"

دانلود آهنگ رودخانه

دانلود تصویری لالایی کردی

دانلود تصویری لالایی خراسانی

دانلود تصویری لالایی خوزستانی

دانلود آهنگ صوتی"باز چراغ فتیله شد پر نفت"

دانلود آهنگ صوتی "سلام" از برنامه فتیله

دانلود آهنگ صوتی " گرگم و گله می برم

دانلود تیتراژ اول برنامه رنگین کمان


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، موسیقی درمانیmusic therapy
[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 21:20 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ سه شنبه دوم مهر ۱۳۹۲ ] [ 3:38 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

بچه ها با هم نقاشی های زیبایی بکشیم

 
 

 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، غیر اختلال یادگیری ولی مرتبط
[ چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:40 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

KHARAZMI
اختلالات یادگیری.learning disabilities.learning disorders "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان مشکلات‏ ‏ویژه‏ ‏ اختلالات نارسایی ناتوانی های یادگیری
Math disability ..Writing disorder..Reading disorder اختلال یادگیری اختلال خواندن اختلال نوشتن اختلال ریاضی اختلالات تحولی اختلالات درسی هوش حافظه ادراک تفکر هوش آزمون
Dyslexia .Dyscalculia.Dysgraphia.
.Dysphasia/Aphasia
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت