اصلاح "اختلالات یادگیری" ایران. خوارزمی
Iranian Correction Center for Learning Disorders .. CCLD Iran 
قالب وبلاگ

همه چیز درباره خام حرکتی

 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حسی حرکتی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 21:34 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
بازی درمانی برای کودکان فلج مغزی

 

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ 12:25 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

تیک (Tic) و سندرم تورت

 (Tourette syndrome)

   

نویسنده: دکتر حمید نورالهی مقدم / نورولوژیست / فوق تخصص پارکینسون و اختلالات حرکتی

 alt


موضوعات مرتبط: کارکردهای مغز Brain functions، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.کنشهای اجرایی، نوروفیدبک بیوفیدبک.نوروایدوکیشن.نوروسایکولوژی، حسی حرکتی
ادامه مطلب
[ جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:50 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 16:13 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

بازی درمانی چیست ؟

بچه ها هميشه بازي مي كنند پس چرا بايد به بخش بازي درماني مراجعه كرد؟
بازي درماني وسيله است براي رهاسازي استرس هاي مربوط به رشد و يادگيري مهارتهاي تازه

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 2:39 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

بازی درمانی در آموزش مهارت ها

اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری اختلالات


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
ادامه مطلب
[ یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ ] [ 2:12 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
نظریه یکپارچگی حسی شامل دانش و اطلاعاتی از عملکرد نوروآناتومیکال و نوروفیزیولوژیکال قسمتی از سیستم عصبی مرکزی است که ساختمان ها و مکانیسمهای آن در روند یکپارچگی حسی نقش دارند.


موضوعات مرتبط: کارکردهای مغز Brain functions، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.کنشهای اجرایی، هماهنگی عصب و عضله.حرکت.تعادل.یکپارچگی حسی
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 22:8 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 17:59 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
درمان یکپارچه‌سازی حسی(Sensory Integration Therapy)

تعریف: یکپارچه‌سازی حسی توانایی مغز در سازماندهی اطلاعاتی است که توسط تمامی حواس بدن و از محیط دریافت می‌شود.

 همه اطلاعاتی که ما از محیط پیرامون دریافت می‌کنیم از طریق سیستم های حسی ما است. مغز ما  اطلاعاتی درباره علائم، صداها، بوها و مزه‌ها و حرکات بصورت سازمان‌یافته دریافت می‌کند. ما به تجربیات حسی خود معنا می‌دهیم و می‌دانیم چگونه طبق آن پاسخ دهیم.


موضوعات مرتبط: کارکردهای مغز Brain functions، اصلاح . درمان . آموزش . بازی، کارکردهای مغز.شناخت.کنشهای اجرایی، هماهنگی عصب و عضله.حرکت.تعادل.یکپارچگی حسی
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 12:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 7:58 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
 - راهبردهای تقویت حافظه شنیداری و توالی آن
1) تصویر یابی، تعدادی تصویر به کودک نشان داده و او تصویری که داستانش را شنیده نشان می دهد.
2) گفتن داستان به کودک و سوال در مورد جزئیات داستان(چه کسی، کجا، چگونه، چطور)
3) گفتن داستانی به کودک و مرتب کردن تصاویر داستان به ترتیبی که اتفاق افتاده
4) بیان چند کلمه- حروف و جمله و تکرار آن توسط دانش آموز پس از آن
5) بیان نام تعدادی حیوانات و میوه ها و تکرار آن توسط دانش آموز
6) دستورات را انجام دهد
7) بازی با جملات لفظی بی پایان که جمله ای گفته شود و دانش آموز آن جمله را با کلمه ای دیگر بگوید تا پایان.
8) تقلید صدا با دیدن تصاویر آنها
9) پخش صدا و تشخیص تصویر آن از میان تصاویر گوناگون(نوار صدای حیوانات و    کارهای روزانه با کارت)
10) پخش صدا بدون تصویر(نوارهای صدای حیوانات و کارهای روزانه بدون کارت)
۱۱) تکمیل قسمت های ناتمام کلمات و جملات
12) بیان کلمات0 اعداد- حروف- جملات به ترتیب
13) دقت به نمونه های صدا مثلاً معلم چند بار کف زد(دقت شنیداری)
14) نمونه های دو صدایی مثلاً صدای به هم خوردن قاشق به فنجان(دقت شنیداری)


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حافظه.Memory حافظه کارا Working memory، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning
[ جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:13 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
- حافظه کوتاه مدت و راههای تقویت آن :
1- تصاویر ببین و بگو
2- بیاد آوردن شماره تلفن
3- بازی اعداد و کلمه
4- جاگذاری تصاویر طبق الگو از پیش دیده شده
5- کارت پومین (وسیله کمک آموزشی)
6- موزائیک های رنگی (وسیله کمک آموزشی)
7- مکعب های رنگی با الگو (وسیله کمک آموزشی)
8- کلمات مشخص شده در متن را حفظ کند و بیان کند
9- یکی از دانش آموزان روی چند حرف از جدول الفبا بپرد و دانش آموز بگوید چه      حرف هایی بود.


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، حافظه.Memory حافظه کارا Working memory
[ چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 7:53 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ یکشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 7:11 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]


الف) روش چند حسی در املا:

  1. فهم معنا و ادا واژه: به کودک بگویید به دقت به واژه نگاه کند آن گاه تلفظ درست آن را بگوید و در جمله به کار برد.
  2. تصور واژه: از کودک بخواهید که پس از «نگریستن» به واژه، آن را بخواند سپس شکل واژه را در هوا ترسیم کرده یا واژه را با استفاده از انگشت خود ردگیری کند.
  3. بازخوانی: از کودک بخواهید پس از دیدن واژه، چشمان خود را بسته و شکل آن را در ذهن خود مجسم کند و بعد چشم هایش را باز کرده و گفته ی خود را با اصل مطابقت دهد. اگر خطایی صورت گیرد، دوباره این کار را تکرار کند.
  4. نوشتن واژه: کودک باید واژه را بدون خطا از روی حافظه بنویسد، سپس آن را با اصل واژه مقایسه کند تا ببیند آیا واژه را درست نوشته است یا خیر.
  5. مهارت یابی: کودک روی واژه را می پوشاند و آن را می نویسد، اگر درست نوشت لازم است برای بار دوم و سوم نیز نوشتن آن واژه را تکرار کند.

موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، طرحهای درمانی Therapeutic Plans، اختلال نوشتن,writing disability,dysgraphia
[ پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 19:47 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
 
دانلود مقاله ی آموزشی برنامه ی آموزش فزدی شده یا برنامه ی آموزش فردی یا برنامه ی آموزش انفرادی در قالب فایل PDF

                        

IEP

 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، طرحهای درمانی Therapeutic Plans
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:35 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
اختلالا
برنامه آموزش فردی شده (IEP)

حمید عباسی مدیر مرکز اختلالات یادگیری جوانرود


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:12 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 17:24 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

شيوه هاي درمان در حيطه اختلالات ديداري  

از مرکز شاهرود

http://www.epidemicanswers.org/wp-content/uploads/2013/07/eye.jpg


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، طرحهای درمانی Therapeutic Plans
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 11:47 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ چهارشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 1:32 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:29 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 یرای درمان اختلال ریاضی چه باید کرد2

از مرکز بصیر


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، اختلال ریاضی ,math disability,Dyscalculia
ادامه مطلب
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:20 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:17 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
صوت درمانی( Sound Therapy): صوت درمانی یک برنامه درمانی شنیداری است که فرد می تواند خود آن را بکار گیرد و به خود کمک نماید. در این برنامه شنیداری موسیقی های کلاسیک ضبط شده ای برروی یک دستگاه قابل پخش با هدفون در اختیار فرد قرار می گیرند این موسیقی ها از صوت های با فراوانی بالا انتخاب شده اند و بگونه ای تنظیم شده اند که موجب بالا رفتن عملکرد شنوایی و مغزی افراد می شوند.صوت درمانی در درمان دیس پراکسی کلامی در کودکان دارای اختلال یادگیری و دیگر گروه های استثنایی کاربرد دارد.


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی
[ سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 1:3 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
 - حافظه بلند مدت و راهبردهای درمانی آن
1- تعریف داستانی را که در هفته گذشته خوانده است.
۲- تعریف خاطرات تابستان یا مسافرت یا عید نوروز
3- تشخیص و شناسایی میوه ها- رنگ و شکل و طعم انها
4- به خاطر داشتن جدول ضرب اعداد
5- تکرار مطالب درسی
6- نوشتن مطلب در مورد فصل های سال و بیان خصوصیات فصل ها
7- به یاد داشتن و بیان ماه های سال
8- بیان قانون بازی هایی که می داند
9- بیان نام کارتون ها و فیلم هایی که می بیند.
10- شرح و بیان کارتون ها و فیلم های دیده شده
۱۱- به یادآوردن دوستان سال های قبل
12- بیان شماره تلفن ها
13- یادآوری تاریخ های تولد
14- گفتگو در مورد قیافه های افراد
15- به یاد داشتن کارها و قرارهای ملاقات
16- یادگیری همراه با موسیقی


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning
[ دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 18:14 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 2:2 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
[ جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 21:2 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
یکپارچگی حسی

یکپارچگی حسی یک چارچوب درمانی است که برای ارزیابی و درمان افرادی که دچار اختلال در پردازش حسی هستند به کار می رود.


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، هماهنگی عصب و عضله.حرکت.تعادل.یکپارچگی حسی
ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:37 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 

پردازش ­حسي در کودکان

آن­چه شما نياز داريد كه درباره كودكان و جوانان با مشكلات پردازش­ حسي بدانيد

تهیه کننده

محمدرضابابایی


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، هماهنگی عصب و عضله.حرکت.تعادل.یکپارچگی حسی، کارکردهای مغز.شناخت.کنشهای اجرایی، دقت توجه تمرکز Attention Deficit Disorder ..ADD، کارکردهای مغز Brain functions
ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:27 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]

 

آموزش انواع نقاشی به دانش آموزان....مرکز مشکلات ویژه یادگیری لاله ناحیه یک زنجان

تکمیل نقطه چین                                                                         

 

در این روش تصاویر نقطه چین به دانش آموز داده شده و از او خواسته می شود آنها را تکمیل کند.این نوع آموزش برای دانش آموزان پایه آمادگی و اول مناسب بوده و باعث تقویت عضلات دست –هماهنگی دیداری – حرکتی می شود و همچنین دانش آموز را برای نوشتن زیر لوحه ها آماده می کند .

2-   نقاشی انگشتی

                                                                                                    

 

در این روش دانش آموز انگشتان خود را به گواش یا رنگ انگشتی و آبرنگ آغشته کرده و روی کاغذ  زده سپس از او خواسته می شود هرتصویر زده شده را به تصویر حیوان و یا اشکال دیگر شبیه سازی کند این روش باعث پرورش قدرت خلاقیت و تفکرو تقویت حس لامسه ی او می شود .

                        

3-   نقاشی اتفاقی

 


 

 در این روش معلم کادر آماده ای که با خطوط مختلف طراحی شده در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و از آنها می خواهد به هر تعداد  تصویر که می تواند از اتصال این خطوط به دست آورد داخل کادر ترسیم کند .این روش حس رقابت را در میان دانش اموزان ایجاد می کند و هردانش اموزی که بتواند تعداد تصاویر بیش تری ایجاد کند از قدرت خلاقیت بیش تری برخوردار می باشد.

 

4-   نقاسی با اشکال هندسی

 

 

در این روش دانش آموز با کمک اشکال هندسی تصاویر زیبایی را خلق می کند .این روش در تقویت آموزش اشکال هندسی – تقویت دقت و توجه نقش موثری دارد زیرا  معلم میتواند در این روش از تعداد اشکال رسم شده – نوع اشکال بکار رفته را از دانش آموز سوال کند .

 

5-   نقاشی با اشیا

 

      

 

در این روش  دانش آموز از برگ درخت و یا چیزهای دیگر استفاده کرده و با آغشته کردن آنها به رنگ  تصاویر جالبی را ایجاد می کند این روش به  دانش آموزکمک می کند تا  به اشیا  ومحیط اطراف خود دقیفتر شده  و این روش به تقویت تجسم فضایی و تخیل  او کمک می کند .

 

6-   نقاشی به روش مهر زنی

 

                                                                               

 

در این روش معلم از دانش آموز می خواهد با استفاده از میوه ،مهر تصاویرمختلف  را تهیه کرده  و با آغشته کردن آنها به رنگ کارت پستال های زیبایی ایجاد کند این روش در دانش آموزان باعث ایجاد 


موضوعات مرتبط: اصلاح . درمان . آموزش . بازی، برنامه آموزشی فردی Individual Education Planning، طرحهای درمانی Therapeutic Plans
ادامه مطلب
[ یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ ] [ 21:31 ] [ "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

KHARAZMI
اختلالات یادگیری.learning disabilities.learning disorders "اختلالات یادگیری" تشخیص؛اصلاح و درمان مشکلات‏ ‏ویژه‏ ‏ اختلالات نارسایی ناتوانی های یادگیری
Math disability ..Writing disorder..Reading disorder اختلال یادگیری اختلال خواندن اختلال نوشتن اختلال ریاضی اختلالات تحولی اختلالات درسی هوش حافظه ادراک تفکر هوش آزمون
Dyslexia .Dyscalculia.Dysgraphia.
.Dysphasia/Aphasia
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت